Biệt thự Anh Hưng – Chị Yến

  • Chủ đầu tư: Anh Hưng – Chị Yến
  • Kts chủ trì: Ngũ Trung Chính
  • Địa chỉ xây dựng: phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, tp Đà Nẵng
  • Diện tích xây dựng: 180 m2
  • Tổng DT xây dựng: 550 m2
  • Tổng số tầng: 3 tầng
  • Thể loại dự án ,
  • Dịch vụ