Nhà phố – chú Tuấn

  • Chủ đầu tư: Chú Tuấn – Cô Loan
  • Kts chủ trì: Ngũ Trung Chính
  • Địa chỉ xây dựng: đường Nguyễn Phước Lan , p Hòa Xuân, q Cẩm Lệ, tp Đà Nẵng
  • Diện tích xây dựng: 150m2
  • Tổng DT xây dựng: 300 m2
  • Tổng số tầng: 2 tầng + 1 tum
  • Thể loại dự án ,
  • Dịch vụ