Nhà phố – Vũ Cát Tường

  • Chủ đầu tư: bà Nguyễn Thị Hường
  • Kts chủ trì: Ngũ Trung Chính
  • Địa chỉ xây dựng: Thửa đất số 13, tờ bản đồ số 23, khu dân cư Tây Nam Hòa Cường, p Hòa Cường
  • Diện tích xây dựng: 116m2
  • Tổng DT xây dựng: 654 m2
  • Tổng số tầng: 5t + lửng
  • Thể loại dự án ,
  • Dịch vụ