Biệt thự Phan Tứ

  • Chủ đầu tư: Chú Quang – Cô Hà
  • Kts chủ trì: Ngũ Trung Chính
  • Năm thực hiện: 2019
  • Địa chỉ xây dựng: Đường Phan Tứ, quận Ngũ Hành Sơn, tp Đà Nẵng
  • Diện tích xây dựng: 120 m2
  • Tổng DT xây dựng: 360 m2
  • Tổng số tầng: 3 tầng
  • Thể loại dự án
  • Dịch vụ