Showroom Kỳ An

  • Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Anh Dũng – Bà Lê Thị Hồng Hương
  • Kts chủ trì: Ngũ Trung Chính
  • Năm thực hiện: 2021
  • Địa chỉ xây dựng: Thửa đất sô 363-366 , tờ bản đồ: 21, lô 01-02, khu b2-1, Khu dân cư 223 Trường Chinh, phường An Khê, quận thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
  • Diện tích khuôn viên: 308.4 m2
  • Diện tích xây dựng: 250 m2
  • Tổng DT xây dựng: 1617 m2
  • Tổng số tầng: 5 tầng+ lửng
  • Thể loại dự án , , ,
  • Dịch vụ