TT TM-DV huyện Tư Nghĩa

Quyết định số 599 ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tư Nghĩa, định hướng phát triển khu vực này trở thành vùng kinh tế hiện đại. Trong đó, thị trấn La Hà là đô thị động lực có mối liên kế chặt chẽ với thành phố trung tâm, đồng thời có vị trí đặc biệt quan trọng trong chuỗi các đô thị Dung Quất – thành phố Quảng Ngãi – Tư Nghĩa – Mộ Đức – Đức Phổ

Phía Bắc cách La Hà thạch trận 500m
Phía Đông giáp trường Đại học Tài chính – Kế toán
Phía Nam cách UBND huyện Tư Nghĩa 700m
Phía Tây giáp mặt đường quốc lộ 1A

  • Kts chủ trì: Ngũ Trung Chính
  • Năm thực hiện: 2021
  • Địa chỉ xây dựng: Huyện Tư Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi
  • Diện tích khuôn viên: 2470m2
  • Diện tích xây dựng: 1369m2
  • Tổng số tầng: 5 tầng
  • Thể loại dự án ,
  • Dịch vụ